9. THE INTERNET: ELECTRONIC COMMERCE, ELECTRONIC BUSINESS

9 THE INTERNET ELECTRONIC COMMERCE ELECTRONIC BUSINESS-ppt Download

  • Date:23 Oct 2020
  • Views:16
  • Downloads:0
  • Size:927.00 KB

Share Presentation : 9 THE INTERNET ELECTRONIC COMMERCE ELECTRONIC BUSINESS

Download and Preview : 9 THE INTERNET ELECTRONIC COMMERCE ELECTRONIC BUSINESS

Report CopyRight/DMCA Form For : 9 THE INTERNET ELECTRONIC COMMERCE ELECTRONIC BUSINESS


Transcription:

De digitale onderneming4 1 2002 by Prentice Hall Na dit hoofdstuk ben je in staat om uit te leggen hoe internettechnologieorganisaties en ondernemingsmodellen.
heeft getransformeerd de verschillende categorie n e commerceonderling te vergelijken en te beschrijvenhoe e commerce transacties in dedetailhandel en business to .
business verandert de belangrijkste elektronischebetalingssystemen te evalueren 4 2 2002 by Prentice Hall Na dit hoofdstuk ben je in staat om .
te demonstreren hoe internettechnologieelektronisch zakendoen en supply chainmanagement kan ondersteunen de uitdagingen van e commerce enelektronisch zakendoen.
voor het management envoor de organisatie aan4 3 2002 by Prentice Hall Managementuitdagingen Opkomende digitale onderneming.
Electronic commerce Electronic business Uitdagingen en kansen4 4 2002 by Prentice Hall Managementuitdagingen.
E commerce enelektronisch zakendoenvereisen een volledignieuwe denkrichting Een succesvol.
ondernemingsmodelvinden voor internet 4 5 2002 by Prentice Hall Internettechnologie en dedigitale onderneming.
IT infrastructuur Directe communicatie tussenhandelspartners4 6 2002 by Prentice Hall Internettechnologie en de.
digitale onderneming 24 uur per dag 7 dagen per weekinformatie verstrekken Distributiekanalen uitbreiden Transactiekosten verminderen.
4 7 2002 by Prentice Hall Internettechnologie en dedigitale onderneming Informatieasymmetrie Situatie waarbij de relatieve onderhandelings .
positie van twee partijen in een transactie wordtbepaald door n partij die meer informatie heeft dieessentieel is voor de transactie dan de andere partij Omvang Diepgang.
gedetailleerdheid Reikwijdte aantal mensen hoeveel producten4 8 2002 by Prentice Hall.
Ondernemingsmodellen voor Virtuele winkel verkoopt fysiekegoederen of diensten online Vergelijkingsportal verzamelt informatieover producten en diensten van.
verschillende aanbieders Online beurs vraag aanbodsysteem waarverschillende kopers producten vanverschillende aanbieders kunnen kopen 4 9 2002 by Prentice Hall.
Ondernemingsmodellen voor Informatiemakelaar biedt informatie overproducten prijzen en beschikbaarheid Transactiemakelaar kopers kunnenpercentages en voorwaarden bekijken maar de.
belangrijkste activiteit is het afsluiten vantransacties Veiling een elektronische veiling vanproducten waarbij de prijs en beschikbaarheidconstant veranderen soms in reactie op de.
acties van klanten 4 10 2002 by Prentice Hall Ondernemingsmodellen voor Omgekeerde veiling klantenkunnen een bod doen voor producten.
of diensten bij verschillende verkopers tegen eendoor de koper bepaalde prijs Kopersvereniging groepen mensen die eenspecifiek product willen kopen bundelen hunkrachten om een korting te krijgen bij de leverancier .
Digitale producent verkoopt en biedt software multimedia en andere digitale producten via4 11 2002 by Prentice Hall Ondernemingsmodellen voor Contentaanbieder genereert inkomsten.
door content aan te bieden Online serviceaanbieder biedt dienstenen ondersteuning voor hardware ensoftwaregebruikers Virtuele gemeenschap biedt een online .
ontmoetingsplaats waar mensen metdezelfde interesses met elkaar kunnencommuniceren en nuttige informatiekunnen vinden 4 12 2002 by Prentice Hall.
Ondernemingsmodellen voor Portal biedt een beginpuntvoor de zoektocht op internet metgespecialiseerde content en andere Syndicaat verzamelt content of toepas .
singen uit meerderde bronnen en verkooptdeze door aan andere ondernemingen 4 13 2002 by Prentice Hall E commerce Business to consumer B2C .
Business to business B2B Consumer to consumer C2C omvat deverkoop van zaken tussen consumenten4 14 2002 by Prentice Hall Business to consumer.
Websites biedt informatie overproducten diensten prijzen en bestellingen Klantgeori nteerde verkoop nauwere maar toch kosteneffectievere relatie met de Informatiemakelaar winkels die.
mogelijkheid bieden om prijzen en wensente vergelijken re ntermediatie4 15 2002 by Prentice Hall Business to business e commerce.
Automatisering van de koop enverkooptransactie tussen bedrijven Biedt alternatieve bronnen Elektronische hubs online zakenforum point to point.
verbindingen ge ntegreerdeinformatie4 16 2002 by Prentice Hall Business to business e commerce.
Beurs commerci le online beurs veelkopers en verkopers Mogelijkheden voor het integrerenproductinformatie Biedt service en waarde.
4 17 2002 by Prentice Hall Betalingssystemen voor e commerceSysteem OmschrijvingCreditcards Beveiligde site voor invoeren van informatieElektronisch geld Digitale valuta voor microbetalingen.
Persoonlijke betalingssystemen Geld sturen naar sites die geen creditcards accepterenDigitale portefeuille Software die creditcardinformatie opslaatElektronische cheque Cheque met gecodeerde digitale handtekeningSmartcard Microchip met elektronisch geldElektronische facturering Elektronische overschrijving van geld.
4 18 2002 by Prentice Hall Intranetten en elektronisch Voordelen Functionele toepassingen Supply chain management.
4 19 2002 by Prentice Hall Voordelen van intranetten Communicatie toegankelijk vanafbijna alle computerplatformen Kan aan interne systemen worden.
Kan interactieve toepassingenmaken met tekst audio en video Is bruikbaar voor grotere of kleinerecomputerplatformen4 20 2002 by Prentice Hall.
Voordelen van intranetten Eenvoudig in gebruik universelewebinterface Lage startkosten Rijkere reactievere informatieomgeving.
Lagere kosten voor verspreiding vaninformatie4 21 2002 by Prentice Hall Functionele toepassingen vanintranetten.
Financi n en boekhouding Personeelszaken Verkoop en marketing Productie4 22 2002 by Prentice Hall.
Financi n en boekhouding Grootboek Berekening projectkosten Jaarverslagen Budgettering.
4 23 2002 by Prentice Hall Personeelszaken Ondernemingsbeleid Spaarplannen werknemers Informatie verzekeringen.
Online cursussen Vacatures4 24 2002 by Prentice Hall Verkoop en marketing Analyse concurrenten.
Prijswijzigingen Advertentiecampagnes Omzetcijfers Contactgegevensvertegenwoordigers.
4 25 2002 by Prentice Hall Productie Kwaliteitsbeheer Onderhoudsschema s Ontwerpspecificaties.
Machinebeheer Orderbeheer4 26 2002 by Prentice Hall Supply chain managementOrder Planning en.
Klanten verwerking prognose LeveranciersAcquisitieBoekhouding IntranetVervoer Voorraad Distributeurs4 27 2002 by Prentice Hall.
Uitdagingen en kansen Onbewezen ondernemingsmodellen Eisen voor het veranderen vanbedrijfsprocessen Kanaalconflicten.
Juridische kwesties Beveiliging en privacy4 28 2002 by Prentice Hall HoofdstukDe digitale onderneming.
4 29 2002 by Prentice Hall4 De digitale onderneming Na dit hoofdstuk ben je in staat om: uit te leggen hoe internettechnologie organisaties en ondernemingsmodellen heeft getransformeerd; de verschillende categorieën e-commerce onderling te vergelijken en te beschrijven hoe e-commerce transacties in de detailhandel en business-to- business verandert; de belangrijkste elektronische betalingssystemen te evalueren; Na dit ...

Related Presentations

Pertemuan I Electronic Commerce E Commerce

Sistem berbasis Web Services merupakan sistem yang cocok bagi C-Commerce, kerena memiliki karakteristik-karakteristik yang dipersyaratkan, terutama bahwa Sistem merupakan kumpulan dari webservices yang memiliki interkoneksi yang bersifat loosely coupled. ... Kelebihan dan Kekurangan E-Learning Kelebihan e-Learning Biaya Fleksibilitas waktu ...

31 Views0 Downloads

E COMMERCE Learning Unit 2 RETAILING IN ELECTRONIC COMMERCE

WHAT IS A BUSINESS MODEL? (Manual p. 19) A method of doing business by which a business can generate revenue to sustain itself. A method of spelling out where the business is positioned in the value chain. A component of a business plan. Business models and factors that determine business models: BUSINESS MODEL OVERVIEW: (Textbook p. 43)

19 Views0 Downloads

The Internet Intranets and Electronic Commerce

Internet, Intranet, dan Electronic Commerce BAB 3 - 4

11 Views0 Downloads

The Internet the Web and Electronic Commerce

Introduction. The Internet. Interconnected mesh of computers and data lines . ... Knowledge of common programming. Web development software knowledge. HTML and CSS are important. ... Describe how Fitbit and Apple’s Health App are examples of how an IoT device can interact with a Web 3.0 application.

10 Views0 Downloads

Electronic Commerce on the Internet

Therefore: Focus on real-world issues and technologies Give you choices to let you be more motivated Treat you like mature and independent students/professionals Student input and participation in the day-to-day course Allow and motivate you to be more self-directed learners Have fun * Applying the Course Philosophy (1) Learning as exploration ...

9 Views0 Downloads

The Value Chain of Electronic Commerce

Electronic Commerce: Business Models, Strategies, and Implementation in the Network Economy ... over time. In the digital arena, generative qualities add value to free copies, and therefore are something that can be sold. Eight Generatives Better Than Free Immediacy — Sooner or later you can find a free copy of whatever you want, but getting ...

13 Views0 Downloads

Chapter 1 Foundation of Electronic Commerce

Chapter 1 Foundation of Electronic Commerce Author: ISFLAVIA Last modified by: Tony Gauvin Created Date: 1/27/1999 2:57:16 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3) Company: CITYU Other titles

7 Views0 Downloads

CS206 Electronic Commerce Stanford University

X = n * ((twice the number of a ’s in the stream starting at the chosen time) – 1). Note: just store the count. Expected Value of X 2nd moment is Σa (ma )2. E(X ) = (1/n )(Σall times t of n * (twice the number of times the stream element at time t appears from that time on) – 1). = Σa (1/n)(n )(1+3+5+…+2ma-1) . = Σa (ma )2.

16 Views0 Downloads

Digital Security amp Electronic Commerce

Hak Desain Industri adalah hak khusus yang diberikan oleh negara RI kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

19 Views0 Downloads

INNOVATION amp ELECTRONIC COMMERCE

Title: INNOVATION & ELECTRONIC COMMERCE Author: KEN Last modified by: kerr_11 Created Date: 3/16/2000 6:47:54 PM Document presentation format: On-screen Show

18 Views0 Downloads

Defining Electronic Commerce

Access eCommerce for Native American Artisans

7 Views0 Downloads

CS206 Electronic Commerce

Reduce tasks combine values associated with a key. Coping With Failures Map-reduce is designed to deal with compute-nodes failing to execute a task. Re-executes failed tasks, not whole jobs. Failure modes: Compute node failure (e.g., disk crash). Rack communication failure. Software failures, e.g., a task requires Java n; node has Java n-1.

13 Views0 Downloads