Att arbeta med förändring är svårt men nödvändigt – en ...

Att Arbeta Med F R Ndring R Sv Rt Men N Dv Ndigt En -ppt Download

  • Date:07 Nov 2020
  • Views:4
  • Downloads:0
  • Size:681.39 KB

Share Presentation : Att Arbeta Med F R Ndring R Sv Rt Men N Dv Ndigt En

Download and Preview : Att Arbeta Med F R Ndring R Sv Rt Men N Dv Ndigt En

Report CopyRight/DMCA Form For : Att Arbeta Med F R Ndring R Sv Rt Men N Dv Ndigt En


Transcription:

Att m ta och f rb ttradialysv rden ver tidExempel fr n dialysenheten p L nssjukhuset Ryhov J nk pingDan Enell Mark Splaine Johan Thor.
13 maj 20131 Att visa hur man kan anv ndam tningar ver tid f r att v gledav rden f r dialyspatienter2 Att illustrera detta med exempel.
fr n Dialysen p L nssjukhusetRyhov i J nk ping October 2010First meeting with Dr St hl and the Ryhov Dialysis Team members Nyckeltal.
100 ifyllnadsgrad av Dialys versikten Antal patienter i PD behandling juni 2010 30 HD patienter m n Kt V 1 4 M lv rde 70 Kvinnor och diabetiker Kt V 1 6 M lv rde 70 PD patienter Kt V 1 7 M lv rde 70 .
Korr S Kalk 2 1 2 4 mmol L M lv rde 80 S PTH 130 600 ng L M lv rde 80 S fosfat 1 6 mmol L M lv rde 80 S Hb 100 120 g L M lv rde 80 Accesser AV fistel Graft M lv rde 80 .
100 f ljsamhet till v rdhygieniska riktlinjer g llande basalahygienrutiner och kl dreglerThe dialysis team has been monitoring many measures for a long time Po ngen med att visa data ver tidHB 2010 HD Hb 2010 HD.
M lv rde 80 M lv rde 80 80 0 80 8 60 0 100 120g l 60 0 54 1 40 0 40 0 0 0 Januari Maj September.
HB 2010 HDM lv rde 80 60 0 100 120g lData provided byAgneta St hl 40 0 .
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Olika typer av variationHB 2010 HDPercent HD Patients with HB 100 120 g L M let r att l ra sig av variationen i resultaten.
Skilj p olika typer av variation Slumpm ssig eller systematisk variation 6 Slumpm ssig variation Common Cause Variation Beror av ett stort antal sm k llor till variation.
Exempel Variationen i n r en patient kommer tillavdelningen kan bero p v dret fordonet Kr ver en djup f rst else av processen f r attman ska kunna f r ndra den Systematisk variation.
Special Cause Variation r inte del av processen hela tiden Uppst rpga s rskilda omst ndigheter Exempel Patienten kommer sent pga busstrejk Identifieras b st i realtid eller s n ra realtid.
som m jligt Styrdiagrammets anatomi Anatomy of a Control Chart Ber knade styrgr nser control limits .
Centralv rde genomsnitt M tningar i kronologisk ordning Mer om styrdiagram Styrgr nserna control limits placeras p 3 sigma fr n.
medelv rdet motsvarar ungef r 3 standardavvikelser fr nmedelv rdet Regler f r att analysera styrdiagramAtt hitta systematisk variation En punkt utanf r styrgr nserna.
8 punkter i rad p samma sida ommedelv rdet Kallas ofta ett skifte shift 6 punkter i rad som g r upp t eller ner t Kallas ofta trend.
Dialysenheten p RyhovHB 2010 HDAndel HD patienter med Hb 100 120 g lIngen systematisk variation bara slumpm ssig variation Dialysenheten p Ryhov.
simulerade data som illustration HB 2010 HDAndel HD patienter med Hb 100 120 g l Nu finns tv indikationer p systematisk variation De visar att det skett en signifikant f rb ttring 13.
Hur ska man hantera olika former av variation Process resultat Betydelse tg rdIdentifiera orsaken Om det r en positiv f r ndring g rProcess med det att upprepa den standardisera .
systematisk Inte f ruts gbar Om negativ f rs k elimineravariation Fokusera p den specifika orsaken g r processen f ruts gbar igen Missn jd med medelv rdet Process med F r ndra processen f r att n b ttre.
endast resultat F ruts gbarslumpm ssi Minska variationen g variation G r processen mer f ruts gbar ochtillf rlitlig .
Olika typer av gr nser Styrgr nser Control Limits Motsvarar ungerf r 3 standardavviksler ovan ochnedanf r medelv rdet Skapas utifr n den variation som r inneboende i de.
kronologiskt ordnade v rdena M lv rden Specification Limits Definieras vanligtvis via en extern standard eller utifr n nskade resultat t ex terapeutiska kliniska m l Tillf rs i figuren av den som visar data som en referens .
n got att f rh lla sig till Skapas inte utifr n den variation som r inneboende i M lv rden f r S FosfatPD Patient S Fosfat mmol lFasting Blood Sugar.
S Fosfat mmol lM lv rden som fastst llts f r patienterna Styrgr nser och m lv rden f r S FosfatPD Patient AS Fosfat mmol L.
Styrgr nserna ligger inom m lv rdena 100 av m tpunkterna ligger inom m lv rdena Det r osannolikt att kommande m tpunkter ligger utanf r m lv rdena Styrgr nser och m lv rden f r S FosfatPD Patient B.
S Fosfat mmol L Styrgr nserna ligger utanf r m lv rdena 18 av m tpunkterna ligger inom m lv rdena Vi kan f ruts ga att den h r patienten troligen kommer ha fler m tpunkter utanf rm lv rdena 18.
Exampel fr n dialysen p Ryhov Att anv nda styrdiagram f r att f ljaenskilda individer Att anv nda stapeldiagram f r att j mf raolika population och identifiera patienter i.
behov av f rdjupad uppf ljning Exempel 1 f r ndrat h lsol geinformation om kost PD Patient S Fosfat mmol L medicin osv S Fosfat mmol L.
Styrgr nserna r ber knade utifr n patientens r med stabilav rden jan nov 2011 I maj 2012 intr ffade en systematisk f r ndring patienten fickperitonit 21 Exemple 1 forts ttning.
PD Patient S Fosfat mmol L information om kost medicin osv S Fosfat mmol L Nya stygr nser och medelv rde utifr n det nya l get Peritoniten l kte ut men patienten fick bens r .
S fosfatniv n fortfarande ej tillbaka till utg ngsl get Exemple 2 v cker nyfikenhetPD Patient S Fosfat mmol LS Fosfat mmol Lgrammet visar bara slumpm ssig variation .
mtal med patienten n r ett m tv rde hamnar inom m lv rdena vad h deringar kring hur man ev Kunde bibeh lla denna f rb ttring Vi kan ocks anv nda diagram f ratt f rst hur det g r f r v radialyspatienter.
J mf relse av PD och HDPD inom m lv rde S Fosfat HD inom m lv rde S Fosfat70 Average 64 70 Average 46 Aug 12 Sep 12 Oct 12 Nov 12 Dec 12 Aug 12 Sep 12 Oct 12 Nov 12 Dec 12 Average.
Ungef r samma antal patienter i PD 13 14 och HD H gre m nadsgenomsnitt f r PD n f r HD St rre spridning ver m naderna f r HD 27 67 n f r PD 54 69 PD patienters S Fosfat i december 2012.
S Fosfat mmol L 1 50 Upper FosA B C D E F G H I J K L M De flesta patienter ligger inom m lv rdena Tre patienter ligger strax ver .
En patient ligger h gt ver 26 Notering f r att koppla data tg rderPD Patient S Fosfat mmol LS Fosfat mmol L.
Patienten har alltid legat Svart pil f r ndringar i ver m lv rdena dialysregimen tg rder enligt ovan R d pil 27medicinf r ndring.
Sammanfattning Att f lja data ver tid hj lper oss att f rst variation och kan ge viktiga insikter f rv rden av dialyspatienter versiktsdata f r grupper av patienter kan.
ge v gledning till en dialysverksamhet ochindikera vilka patienter som beh verf rdjupad uppf ljning Accesser % AV-fistel/Graft Målvärde: 80%. 100% följsamhet till vårdhygieniska riktlinjer gällande basala hygienrutiner och klädregler. The dialysis . team has been monitoring many measures for a long time. JOHAN PRESENTS

Related Presentations

ATT Internal Wide Globe ATT Template

Next, we’ll talk about how to build an address book on a tablet. Building an address book on your tablet is very convenient so you don’t have to remember phone numbers or carry around an actual address book. To add a new contact to your address book, from the Home screen, tap the preinstalled contactsicon. Tap the plus sign “+”

1 Views0 Downloads

Flickor med ADHD med fokus p ton rsflickor Stockholm

Fascination inför delar av saker Flickor med autism och special intressen Pysslar Ritar, målar Läsa (fantasy, manga) Serier Olika kulturer Samlar på saker Parfymer, krämer Kända personer Kyrktorn Pippi Långstrump Dekaler Konståkning Flickor med autism och special intressen Hundar Katter Fåglar Arabiska fullblod Andra hästar Små ...

4 Views0 Downloads

Fr n v rdera ett enstaka fastighetsobjekt till att g ra en

Från att värdera ett enstaka fastighetsobjekt till att göra en fastighetsprisprognos avseende 2009 ... av diagrammen inte blir tillfredställande så ändra inställningarna under utskriftsformat till vad som passar just din skrivare. Du kan också i diagrammet, om det är nödvändigt, ändra t.ex färg på en kurva, formateringen av ...

7 Views0 Downloads

Konsten att skriva en debattartikel WordPress com

Konsten att skriva en debattartikel Syfte debattartikel En debattartikel finns oftast på debattsidorna i olika tidningar, är skrivna att lobbygrupper (människor som är engagerade i en viss sak), politiker som vill lägga fram sin politik, forskare som vill ändra något t.ex. vaccin för unga kvinnor mot cancer.

5 Views0 Downloads

Riflessioni sull Art 164 bis disp att c p c

Ordinanza del Tribunale di Como del 23.04.2015 e commento in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata 2015, Vol. I, pag. 1038. Paola Romana LODOLINI, La chiusura anticipata della procedura per infruttuosità e l’estinzione per mancato espletamento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, Scuola Superiore della Magistratura ...

3 Views0 Downloads

ACT att hantera Tr ff 4 2009 11 28 B Livskompass

Vart du än går är du där - Jon Kabat–Zinn Minska din stress med meditation - Andries Kroese Makeovermani - Thomas Johansson Siddharta - Herman Hesse 50 Tips på övningar i medveten närvaro 51 Mindfulnessövningar på nätet, några exempel - sida 1 Empatica, fyra mindfulnessövningar att spela upp eller ladda ner, gratis.

0 Views0 Downloads

Vortragstitel Med Uni Graz

Entity Types … are organized in formal ontologies Tumor of Heart Benign Tumor of Heart Malignant Tumor of Heart Benign Tumor Is_a Is_a Is_a World World World World Type 1 Formal Ontology World Is_a Is_a Is_a Type 1 Subtype 1.2 Subtype 1.1 Subtype 1.3 Formal Ontology Inflammatory Disease Formal Ontology Is_a Is_a Gastritis Pacreatitis ...

28 Views0 Downloads

Professur i Talteknologi med speciell inriktning p

Historical background Prosody for speech synthesis at KTH, together with Rolf Carlson The Lund intonation model – Gösta Bruce et al. Several joint projects Profs – Prosodic phrasing in Swedish ~1989-1992 Gösta Bruce, Björn Granström and more First reference: G. Bruce and B. Granström.

20 Views0 Downloads

Prion Diseases med uottawa ca

Prion Diseases Kuru Kuru figures Incidence 1 % (population aprox. 15,000) total F : M = 10 : 1 < 20 years of age F : M = 3 : 1 (20 % of cases) 20-40 years of age F : M = 15 : 1 Etiology of Kuru Primary infectious: no fever, no CSF cell raise Genetical disease: Pro: in families, in patients who moved out of Fore region.

13 Views0 Downloads

Presentaci n de PowerPoint MED INFORMATICA

Ley 1122 de 2007 (Artículo 34) LEY 9 DE 1979 · Servicios Farmacéuticos (Sistema Unidosis Medicamento) · Protocolos de Investigación E EXPEDICIÓN DE REGISTROS Y NSO . J VISTOS BUENOS DE IMPORTACIÓN E C VISITAS DE CERTIFICACIÓN EN BPM, U HACCP, CCP.

25 Views0 Downloads

INDE DU SUD Club Med Travel Agent Portal

: to discover another aspect of Bangkok and take a peek at local life, far from the skyscrapers and the traffic. Among the hundreds of wooden houses on stilts on the water lie flowered gardens and modest temples. Chinatown (or Sampeng): the most arresting thing about this district is its atmosphere.

12 Views0 Downloads

Gamopatia monoclonal heloisagallo site med br

Gamopatia monoclonal Paciente mulher de 65 anos foi encaminhada ao consultório hematológico para investigação de Gamopatia Monoclonal. Data da primeira consulta :7/10/2010 A paciente apresentava queixas de cansaço ao despertar e que há 15 dias após um resfriado estava com diarréia aquosa pela manhã, de coloração marrom e flatulência.

12 Views0 Downloads