Møde med Danmarks radios bestyrelse Den 22. juni 2016

M De Med Danmarks Radios Bestyrelse Den 22 Juni 2016-ppt Download

  • Date:13 Jan 2021
  • Views:2
  • Downloads:0
  • Size:8.05 MB

Share Presentation : M De Med Danmarks Radios Bestyrelse Den 22 Juni 2016

Download and Preview : M De Med Danmarks Radios Bestyrelse Den 22 Juni 2016

Report CopyRight/DMCA Form For : M De Med Danmarks Radios Bestyrelse Den 22 Juni 2016


Transcription:

M D E M E D A F TA G E R PA N E L F O R K O N O M I O GE R H V E RV S K O N O M I U D D A N N E L S E R N EDEN 31 AUGUST 2016P R O R E K TO R I N G E R A S K E H AV E FA K TA O M A A L B O R G U N I V E R S I T E T.
Studerende 23 000 studerende hel og deltid 73 bacheloruddannelser 119 kandidatuddannelserFakulteter.
Samfundsvidenskab Humaniora Sundhedsvidenskab Ingeni r og naturvidenskab p vej modto fakulteter.
Ressourcer 2 100 forskere undervisere 1 250 teknisk administrative medarbejdere Samlet budget p 2 9 mia kr Uddannelse 1 3 mia kr .
Forskning og ph d 770 mio kr Ekstern virksomhed 640 mio kr OPTAG P SAMF 2015 og 2016Optagne pr Optagne pr 30 7 16 30 7 15.
Economics and Business Administration 153 83Erhvervs konomi HA 384 279Erhvervs konomi jura HA jur 132 128Historie 69 95Jura 131 126.
Organisatorisk l ring 25 36Politik og administration 92 88Samfundsfag 49 39Socialr dgiver 205 203Sociologi 202 190.
konomi 34 39SAMF i alt 1476 1306AAU i alt 4836 4593 NY AAU STRATEGI 2016 2021 VIDEN FOR VERDEN .
VI HAR ET ST RKT FUNDAMENT Attraktivt uddannelsessted get gennemslagskraft p forskningssiden get international anerkendelse.
St rk forankring regionalt kendt for vores evne tilsamarbejde Talentfulde studerende oginnovative medarbejdere.
VORES S RKENDER ER VORES STYRKE A A L B O R G U N I V E R S I T E T S S T R AT E G I P R O C E SRETNING OG RAMMEFASE 1 juni november 2014 bestyrelse direktion og ledergruppe .
DELPROJEKTER INPUT OG BRED INVOLVERING december marts 2014 15 direktionsansvarlig og delprojektgrupper STRATEGIFORMULERING OG KONSULTATIONER april juni 2015 .
bestyrelse direktion ledergruppe akademiske r d og hovedsamarbejdsudvalg H RING GODKENDELSE FORBEREDELS... AF IMPLEMENTERING august december 2015 FASE 4 bestyrelse direktion ledergru... IMPLEMENTERING.
start januar 2016 bestyrelse direktion ledergru... FA S E 2 D E L P R O J E K T E R I N P U T O G B R E D I N V O LV E R I N GDelprojektmedlemmer Et direktionsmedlem samt 5 6 medarbejdere udpeget af direktionen .
Temaer og fyrt rneForskning Hvert delprojekt skulle forskel Innovation ogvidendeling Vurdere status p omr det p t PBL n ste generation Opstille vision for omr det .
Uddannelse med forskel Identificere mulige strategiske indsatser Sikre en bred involvering i arbejdet t AAU og AAU DNA et FA S E 2 I N P U T G I V E N D E P R O C E S S T R AT E G I C A F E R.
Strategi caf m der p tv rs af delprojekter for medarbejdere og studerende U D VA L G T E I N D S AT S E R F O R F O R S K N I N G ge bidrag til anerkendtepublikationer og hjemtag afprestigefyldte bevillinger.
Talentudvikling af spirendeforskningstalenter Udvikle nye tv rvidenskabeligestyrkepositioner I M P L E M E N T E R I N G A F S T R AT E G I E K S E M P E L.
Tv rvidenskabelige forskningsomr der Etablering af i alt 5 tv rvidenskabelige forskningsomr der inkl et PBLforskningsprojekt Hvert fakultet etablerer et tv rvidenskabeligt forskningsomr de Hvert konsortium tildeles maksimalt 3 mio kr rligt i 3 r 50 50 fra hhv .
strategipuljen og hjeminstitut fakultet I M P L E M E N T E R I N G A F S T R AT E G I E K S E M P E LTalentplejeprogram Program for lysende talenter med stort potentiale Form l Afpudse sin forskningsid udvikle sig b de.
som forsker og som forskningsleder Hvert talent kan maksimalt opn en bevilling p 1mio kr rligt i 3 r 50 50 fra hhv strategipuljen oghjeminstitut fakultet Minimum igangs ttes 18 talentforl b i 2016.
Program gentages i 2017 og 2018 U D VA L G T E I N D S AT S E R F O RPROBLEMBASERET L RING Dokumentere viden om og effekt af PBL indg r i udvikling af alle.
uddannelser Alle studerende og nyansatteintroduceres systematisk til PBL U D VA L G T E I N D S AT S E R F O R U D D A N N E L S E Kortl gning af fremtidens.
uddannelsesudbud Strategi for rekruttering af fremtidensstuderende Plan for v kst p efter ogvidereuddannelsesomr det.
Sikre et attraktivt studiemilj I M P L E M E N T E R I N G A F S T R AT E G I E K S E M P E LSikring af robuste uddannelser Opstilling af parametre og indikatorer til evaluering afuddannelses portef ljen Forel bige parametre .
Uddanner den enkelte uddannelse studerende der opfylder samfundetsnuv rende og fremtidige behov for viden f rdigheder og kompetencer Er den enkelte uddannelse underst ttet af fagligt relevante forskningsaktiveVIP og p dagogisk kompetente undervisere Er den enkelte uddannelse attraktiv for de studerende .
Er der et tilfredsstillende antal ressourceudl sende studerende Er der strategiske eller regionale forhold der g r sig g ldende ift den enkelteuddannelse I N D S AT S E R F O R V I D E N S A M A R B E J D E Plan for underst ttelse af.
universitetets samarbejde med detomgivende samfund Flere iv rks tteraktiviteter forstuderende og medarbejdere S T O R S T R AT E G I S K S AT S N I N G I N D E N F O R.
F O R S K N I N G O G I N N O VAT I O NTV RVIDEN TALENT OGVIRKSOMHEDS INKUBATORMILJ .
STUDERENDE UNGE FORSKERE VORES VISION 2021 hvor er vi i 2021 Vi fungerer og anerkendes som et universitetmed en unik profil og med h j kvalitet i alle.
aktiviteter Vi er internationalt anerkendt for fremragendeproblem og l sningsorienteret forskning Vi uddanner studerende til fremtidens Vi udlever vores grundprincipper for problem .
og projektbaseret l ring og er internationaltanerkendt for l ringsformens dokumenterederesultater Vi er en attraktiv samarbejdspartner forvirksomheder myndigheder og institutioner og.
vores vidensamarbejder er gensidige fokuserede og s rligt udvalgt Inger Askehave prorektor aau dk Serviceeftersyn af studieordningenfor Oecon uddannelsen 2016.
Studien vnsformandMogens Ove Madsen Hvad er et serviceeftersyn Inddragelse af monitoreringer og evalueringer Strategi handleplan for Studien vnet status.
Dimittendunders gelse Statistik om frafald og gennemf relse Karakterresultater Besk ftigelsesstatistik Undervisningsevalueringer.
Undervisere Aftagerpanel Censorformandsskab Studievejledningen Fagene 1 6 semester Oecon .
1 semester Rammestudieordning for Erhvervs konomi Samfundsfag Scient adm og Oecon Makro konomi Mikro konomi Erhvervs konomi.
Arbejdsmarkeds konomi Fagene 1 6 semester Oecon International konomi Finansiering Innovations konomi.
Matematik Statistik konometri Valgfag Fagene p 7 10 semester.
Videreg ende makro konomi Videreg ende konometri Mikro konometri Valgfag Projektorienteret studieforl b.
praktik Specialiseringsfag udenlandskuniversitet Semesterprojekt Kandidatspeciale Studieaktiviteter 300 ECTS Kurser inkl 9 sem 189 ECTS 63 Projektarbejde .
111 ECTS 37 Makro konomi 35 ECTS Mikro konomi 25 ECTS Redskabsfag 45 ECTS Valgfag 60 ECTS inkl 9 sem.
Andet 24 ECTS Mulige temaerForholdet mellem kurser og projekter Forholdet mellem bachelor og kandidat Nye fag Adf rds konomi Big Data.
Eksamensformer Andre institutioners oecon curriculum ind Aftagerpanel m de 31 08 2016Vores model for samarbejde mellemvirksomheder og Erhvervs konomi.
Modellen V r i god tid Skab netv rk og gode relationer og brug Ikke presse p Giv noget tilbage Studerende.
V r vedholdende og hold styr p data F lg op b de hos virksomhederne destuderende og vejlederneVirksomhed Vejleder Vores produkter .
Bes g p virksomhed er Virksomheds opl g p AAU Projektsamarbejder Praktikplads Speciale samarbejder.
Erhvervs Ph D Studiejobs Young Graduate News Academic knowledge for Business purporses 5te semester HA EBA projektsamarbejde.
Efter ret 2016 54 virksomheder til HA 20 22 virksomheder til EBA Engelsk Prim rt nordjyske Geografisk fordeling.
29 35 Aalborg17 6 Midtjylland Viborg Skive Randers rhus 13 6 Midtfjord10 14 Thisted10 0 Hj rring.
7 5 Jammerbugt7 2 Dronninglund5 16 Vesthimmerland2 6 Rebild2 6 Mors.
2 3 Frederikshavn Virksomhedernes indsatsGns Min Max Antal m der 3 88 1 10virksomhedspersone 4 61 1 20.
Anvendt tid 15 timer 3 50 Hvad mener virksomhederne Hvilket udbytte af samarbejdet havde De forventetStort Middel Ringe Intet Hvad mener virksomhederne .
Deres vurdering af virksomhedens udbytteStort Middel Ringe Intet Hvad mener virksomhederne Har der v ret noget direkte i projektet som virksomheden harkunnet bruge .
Hvad er Deres vurdering af de studerendesfaglige niveau Hvad mener virksomhederne Deres vurdering af studerendes forberedelseS rdeles god God Nogenlunde D rlig.
Hvad mener virksomhederne Deres generelle vurdering af ideenS rdeles godt Godt Nogenlunde D rligt Udfordringerne Etablere en pulje af 250 300 nordjyske virksomheder 3 rig turnus.
Fokus p og geografisk spredning af virksomhedssamarbejderne Holde gryden i kog l bende andre tilbud seminarer g hjem m der invitationer til bne forel sninger Involver nordjyske virksomheder i studie cases Mekoprint Nyhedsbreve med nyeste erhvervsrelevante forskning og bedste.
studenterprojekter F virksomheder nsker engelsk talende samarbejder udfordring forfastholdelse af gode udenlandske stud i Regionen Fra Forskning til Faktura To nye tiltag .
Young Graduate News Academic knowledge for business purposes Tak fordi I h rte p Dimittender fra Oecon bachelor10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16.
Dimittender fra Oecon kandidatOecon kandidat10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 Dimittender fra HAHA merit engelsk.
200 HA merit danskHA engelsk10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16Dimittender fra cand merc 160 Innova Manag .
140 MIKE B120 Int MarketingInt BusinessOrganisation80 konomistyring.
10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 Optagne Oecon bachelor2012 2013 2014 2015 2016Optagne Oecon kandidat2012 2013 2014 2015 2016.
Optagene p HA pr 1 okt 350 HA engelsk300 HA merit engelskHA merit dansk2012 2013 2014 2015 2016.
Optagne p cand merc pr 1 okt Int Marketing200 Int BusinessOrganisation150 konomistyring.
2012 2013 2014 2015 2016Vi er en . attraktiv samarbejdspartner . for virksomheder, myndigheder og institutioner, og vores . vidensamarbejder er gensidige, fokuserede og særligt udvalgt. Og når vi er lykkedes med disse indsatser – hvor er vi så? Alle de konkrete indsatser skulle gerne føre frem til at vi i 2021 (læs op):

Related Presentations