PENDIDIKAN AGAMA ISLAM “ IMAN KEPADA ALLAH” (The Faith To ...

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IMAN KEPADA ALLAH The Faith To -ppt Download

  • Date:03 Jul 2020
  • Views:33
  • Downloads:0
  • Size:2.23 MB

Share Presentation : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IMAN KEPADA ALLAH The Faith To

Download and Preview : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IMAN KEPADA ALLAH The Faith To

Report CopyRight/DMCA Form For : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IMAN KEPADA ALLAH The Faith To


Transcription:

PENDIDIKAN AGAMA IMAN KEPADA ALLAH The Faith To Allah Iman kepada allahyaitu percaya atau yakin dengan sesungguhnya akan.
adanya Allah swt yang Maha Esa baik zat nya perbuatannya maupun sifat sifat Nya Karena ini merupakan hal pokok dasar dari seluruhakidah Islam sehingga hukumnya wajib bagi seorang Arti IMAN.
Secara Etimologi Percaya ataumembenarkan Secara Terminologi Membenarkan akanmeyakini dengan hati mengungkapkan dengan.
lisan dan mengamalkandengan perbuatan Rukun ImanDidalam rukun iman beriman kepada AllahSWT merupakan dasar dan sumber segala.
kepercayaan dalam islam Yang mana berimankepada Allah merupakan rukun iman yangpertama sehingga wajib dilaksanakan umatislam sebagaimana Allah berfirman didalamQS Al Baqarah 255 yang berbunyi .
.
.
.
.
255 Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia Yang Tetap hidup Yang Kekal selama lamanya mentadbirkan sekalian makhlukNya Yang tidakmengantuk usahkan tidur Yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di.
bumi Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisiNya melainkandengan izinNya Yang Mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yangada di belakang mereka sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari kandungan ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki memberitahukepadanya Luasnya Kursi Allah ilmuNya dan kekuasaanNya meliputi langit dan.
bumi dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memeliharakeduanya Dan Dialah Yang Maha Tinggi darjat kemuliaanNya lagi Maha Besar kekuasaanNya Mengkaji dan mengetahui Sifat SifatAllah dan Asmaul husna.
Untuk menumbuhkan dan mempertebalkeimanan kepada Allah SWT maka seorang muslimperlu mengetahui dan mengkaji sifat sifat Allahserta Asmaul Husna Nya Allah memiliki segala kesempurnaan baik dari.
segi zat maupun perbuatan Nya Sifat sifat allah oleh beberapa ulama dibagi kedalam 20 sifat yangberada dalam sifat Nasfiyah sifat Salbiyah sifatMa ani dan sifat Maknawiyah Demikian puladengan nama nama Allah yang berjumlah 99.
Asmaul Husna Pembagian sifat sifat Allah dan AsmaulHusna lihat tabel dibawah ini no Sifat wajib artinya Sifat artinya Kategorimustahil sifat.
1 wujud ada adam Tidak ada Nafsiyah2 Qidam Azali Hudus Baru salbiyah3 Baqa Kekal Fana Lenyap4 Mukhalafatul Berbeda dengan Mumassalat Serupa dgnlilhawadisi yang baru u lilhawadisi yang baru.
5 Qiyamuhu Berdiri dengan Ihtiyaju Bergantungbinafsihi sendirinya bigairihi pd yg lain6 wahdaniyah Esa Ta addud berbilang7 Qudrat Kuasa Ajzu Lemah Ma ani8 Iradat Berkehendak Karahah Terpaksa.
9 Ilmu Mengetahui Jahlun Bodoh10 Hayat Hidup Maut Mati11 Sama Mendengar Asammu Tuli12 Basar Meliaht A ma Buta13 kalam berkatakata bukmun bisu.
No Sifat wajib Artinya Sifat Artinya Kategori14 Qadiran Maha kuasa ajizan Lemah Ma nawiyah15 Muridan Maha Qarihan Terpakasa16 Aliman Maha Jahilan Bodoh17 Hayan Maha hidup Mayitan Mati.
18 Sami an Maha assammu Tuli19 Qadiran Maha A mma Buta20 Mutakaliman berbicara abkam bisu Tanda tanda penghayatan imankepada allah.
Mengimani rukun iman dan menjalankan rukun Selalu mengingat allah Selalu bersedekah Selalu menepati janji Sabar dan bersyukur ats rahmat yang telah.
diberikan Allah Berbuat baik terhadap sesama manusia Dan lain sebagainya Hikmah beriman kepada allahSalah satunya adalah melalui informasi.
ayat manusia telah diciptakan allah lebihsempurna dibanding makhluk lainnya dantidak lain bertujuan agar manusia menyembahatau mengabdi kepadanya denganmemurnikan ketaatan kepadanya dalam.
menjalankan agama yang terkandung pada QSAz Zariyat 56 Nama kelompok Avkarina agustin 03 Bimbi ingga yuing gumilang 04 .
Khansa amatilah 16 Mengkaji dan mengetahui Sifat- Sifat Allah dan Asmaul husna Untuk menumbuhkan dan mempertebal keimanan kepada Allah SWT,maka seorang muslim perlu mengetahui dan mengkaji sifat-sifat Allah serta Asmaul Husna-Nya. Allah memiliki segala kesempurnaan,baik dari segi zat maupun perbuatan-Nya. Sifat-sifat allah, oleh beberapa ulama dibagi kedalam 20 ...

Related Presentations

HALATUJU PENDIDIKAN ISLAM JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

conventional education system. based on the learning theory. cognitive psychology . piaget. jean david. lev vygotsky . david norman. bloom . behavioral psychology

47 Views0 Downloads

Iman Kepada Allah SWT WordPress com

Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah, 2:177) Pengertian AL-ASMA’UL HUSNA Pengertian bahasa : AL-ASMA’UL HUSNA adalah nama-nama yang baik. Pengertian tauhid : AL-ASMA’UL HUSNA adalah nama-nama yang baik yang hanya dimiliki oleh Allah SWT.

12 Views0 Downloads

IMAN KEPADA HARI AKHIR WordPress com

Ya’juj dan Ma’juj Gempa bumi/Tanah Longsor di 3 wilayah Kabut Terbitnya Matahari dari Barat Keluarnya binatang dari Perut Bumi Api yang mengumpulkan manusia TAHAPAN KEHIDUPAN DI HARI AKHIR Yaumul Qiyamah Yaumul Ba’ats (bangkit dari kubur) Yaumul Jama’ (berkumpul di padang Mahsyar) Yaumul Hisab (perhitungan amal) TINGKATAN SURGA ADA 7 ...

19 Views0 Downloads

BAB SATU IMAN KEPADA KITAB KITAB ALLAH

sunnah. rasul-Nya.” (H.R. Hakim) KEISTIMEWAN AL QUR’AN DIBANDING KITAB-KITAB LAIN. Sebagaipenyempurnakitab-kitabterdahulu. Selaluterjagakeasliannya. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ .

16 Views0 Downloads

IMAN KEPADA KITAB KITAB ALLAH WordPress com

Iman Kepada Kitab-kitab Allah Beriman kepada allah merupakan rukun iman yang ke-tiga, kita wajib meyakini keberadaan kitab Allah. Kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya yaitu: Al-Qur’an Taurat Zabur Injil Nama-nama Kitab Allah 1. Al-Qur’an Al-Qur’an menurut bahasa artinya bacaan, menurut istilah yaitu wahyu Allah yang diturunkan ...

16 Views0 Downloads

KONSEP IMAN KEPADA KITAB KITAB ALLAH ThE WiND

Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkan-Nya kepada para Rasul, tidak diragukan kebenarannya isinya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Macam-macam Kitab Allah Kitab taurat, diturunkan kepada Nabi Musa As sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani ...

24 Views0 Downloads

Iman kepada para nabi dan rasul 5 Tugas dan peranan

Iman kepada para nabi dan rasul. (5) - Tugas dan peranan Nabi dan Rasul, Kerasulan Muhammad Saw. Keistimewaan Muhammad saw Iman kepada Kitab Allah. Fungsi kitab suci yang dibawa Rasul bagi umatnya Last modified by: AOD270

19 Views0 Downloads

Iman Kepada Kitab Suci WordPress com

Iman Kepada Kitab Suci. Perkuliahan Tatap Muka ke-3 . Al-Islam I, FIP-UMJ, 05 Oktober 2011

11 Views0 Downloads

Iman Kepada Para Rasul MGMP PAIS SMP JAKBAR

iman kepada rasul allah. definisi. nama-nama rasul. sifat rasul. meneladani sifat rasul. sk/kd. materi. evaluasi

9 Views0 Downloads

Iman kepada malaikat WordPress com

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.

25 Views0 Downloads

HAND OUT MATAKULIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Tolok ukur keislaman adalah menjadi rahmat. Sehingga selama seorang muslim melakukan kebaikan (rahmat) untuk Allah, orang lain dan alam, berarti dia telah melaksanakan agamanya, sebaliknya meski ritualnya bagus akan tetapi perilakunya tidak mendatangkan rahmat maka belum bisa dikatakan muslim yang sempurna.

15 Views0 Downloads

INFORMASI SEKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SMA SMALB amp SMK

drs. h. leksono, m.pd.i kepala bidang pendidikan agama islam kanwil kementerian agama propinsi jawa timur 2017 kementerian agama ri visi kementerian agama terwujudnya masyarakat indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong misi kementerian agama meningkatkan ...

43 Views0 Downloads