Solat Sunnah - WordPress.com

Solat Sunnah WordPress Com-ppt Download

  • Date:14 Dec 2020
  • Views:11
  • Downloads:0
  • Size:4.20 MB

Share Presentation : Solat Sunnah WordPress Com

Download and Preview : Solat Sunnah WordPress Com

Report CopyRight/DMCA Form For : Solat Sunnah WordPress Com


Transcription:

Kelas satu Solat Hari RayaFitri Adha 10DzulhijjahLebih kurang.
Dilambatkan08 00 07 00 Sunnah Sebelum Solat Hari Raya Idul Fitri Mandi Dahulu Sebelum Shalat Ied Disunnahkan Memakai Minyak Wangi.
Mengenakan Pakaian yang Paling Bagus bukan yang Paling Baru Disunnahkan Makan Kurma atau kue kue Sebelum Berangkat Shalat Iedul Fitri Berjalan kaki dengan tenang dan khusyu .
menuju tempat shalat Disunnahkan Shalat Ied di Tanah lapang Dianjurkan agar berbeda jalan ketika berangkat dan pulangshalat Ied Bertakbir Ketika Berangkat Dengan Suara Keras.
Tidak Melakukan Shalat Sunnat Sebelum dan Sesudah Shalat Tidak Ada Adzan dan Iqamat Dalam Shalat Ied Para Wanita Harus Memakai Hijab dan DilarangMenggunakan Parfum Mengucapkan Selamat Hari Raya Taqabalallahu Minna Wa.
Sunnah Sebelum Solat Hari Raya Idul Adha Mandi sebelum berangkat shalat Idul Adha Memakai pakaian terbaik untuk shalat Idul Memakai minyak wangi Membaca takbir sejak berangkat shalat Idul.
Menghindari makan sebelum shalat Idul Adha Berangkat shalat Idul Adha seawal mungkin Menempuh jalan yang berbeda antara pergi danpulang shalat Idul Adha Jika memungkinkan disunnahkan berjalan kaki.
menuju lapangan tempat shalat Idul Adha Shalat Idul Adha dan mengajak serta anak anakdan wanita mengikutinya Menyembelih qurban setelah shalat Idul Adha Rasulullah biasa berangkat.
shalat id pada hari Idul Fitri danBeliau makan terlebih dahulu Sedang pada hari Idul AdhaRasulullah tak makan lebihdahulu kecuali sepulang dari.
shalat Id baru Beliau menyantaphasil Qurbannya HR Tirmidzi dan Ibnu Majah Mengapa disunnahkan makan sebelu solat idul fitri Karena pada hari itu Allah memberikan.
berbagai macam kebaikan yang kepada kitasebagai hambaNya Diantara kebaikan ituadalah berbuka setelah adanya larangan makandan minum selama bulan suci Romadhan Mengapa disunnahkan tidak makan sebelum solat idul adha .
Karena hendaknya dia makan dari hewankurbannya jika dia menyembelih hewankurban jika dia tidak memiliki hewan kurban maka tidak mengapa dia makan sebelum shalat Cara Mengerjakan Solat I ed.
Seperti solat sunnah biasa hanyasaja ada beberapa perbedaan Tidak ada azan Setelah takbiratu ihram baca iftitah Takbir 7 kali setiap setelah takbir.
membaca Baca al fatihah sunnah baca Al Ala Selesai rakaat pertama rakaat kedua takbir 5 Lalu membaca alfatihah sunnah membaca Al .
Lalu solat seperti biasa Sesudah solat da 2 khutbah Syarat rukun dan isi Khutbah Syrat rukun khutbah hari raya saa dengansyarat dan rukun khutbah hari Jum at hanya.
sedikit berbeda Setelah bilal menyerukanbilalannya khotib terus berkhutbah tidak adaduduk dan tidak ada azan Kapan disunnahkan membaca takbir Idul Mulai terbenam matahari .
penghabisan bulan puasa Sampai immam masuk solat hariFitri rayaIdul Dibaca tiap tiap selesai solat fardlu dari setelah solat asar tanggal 9.
Sampai setelah asar hari ke 13Adha Dhulhijjah Solat Istisqo Di Lapangan Bukan di dalambersama masjid.
pemimpin daerah Istisqo Mohon hujanDoa di khutbahBerdoa Solat istisqo Persyaratan Sebelum Solat Istisqo.
Tiga hari berpuasa sebelum solat Hari ke 4 penduduk dan hewanternak keluar dan berkumpul di Tidak berhias Banyak membaca istighfar.
Waktu Mengerjakan Solat Istisqo Pagi hari sesudah matahari terbit Niat shalat ini adalah .
Cara Mengerjakan Solat IstisqoTakbir 7 kali Takbir 5 kaliSurat Al a la Surat Al ghasyiah Tidak ada azan dan iqomah Ada 2 khutbah setelah solat.
Permulaan khutbah dengan Cara Berkhutbah Istisqoa Sunnah khotib memakai selendang rida b Isi khutbah 1 Anjuran istighfar2 Merendahkan diri.
3 Yakinkan bahwa Allah maha c Doa meminta hujan dan mengangkat tangand Di pertengahan 2khutbah khotib menghadapkiblat membelakangi makmum e Ketika berpaling khotib merubah.
selendangnya rida yang di kanan ke kiridan yang atas ke bawah Doa Setelah Solat Istisqo .
.
.
.
Doa Ketika Hujan Telah Turun .
.
Ya Allah jadikan hujan yang menyejahterakandan bermanfaat Ya Allah turunkan di.
sekeliling kami bukan adzab bagi kami Danjamaah mengucapkan Hujan turun dengankarunia dan rahmat Allah Setelah hujan turun disunnahkan untuk berwudhu.
dengan air hujan tersebut Perintah Solat Gerhana .
.
.
Sesungguhnya matahari dan bulan adalah.
dua macam tanda dari tanda tanda kekuasaanAllah Terjadinya gerhana matahari atau bulanitu bukanlah kerana kematian seseorang ataukehidupannya Maka jikalau kamu melihatnya berdoalah kepada Allah bertakbirlah .
bersedekahlah serta bersolatlah Solat Gerhana kusuuf Solat Gerhana adalah solatpada saat gerhana matahari atau Hukumnya sunnah muakad.
Dikerjakan sendiri atauberjama ah Solat Gerhana Matahari Solat Sunat Kusuf Gerhana Matahari waktunyabermula ketika ternyata sedang berlakunya.
gerhana matahari sehingga selesai gerhanamatahari tersebut Solat Gerhana Bulan Waktu untuk mengerjakan shalatgerhana adalah terbentang sejak.
mulainya gerhana hingga gerhanaberakhir bulan kembali ke kondisi Cara Solat Gerhana Rakaat Pertama Takbiratul Ihram .
Membaca doa iftitah Membaca Ta awudz Membaca surah al Fatihah Membaca mana mana surah yang terlebihafdhal surah Abaqarah.
Ruku dan membaca tasbih Iktidal AllahuAkbar serta membaca surah al Fatihah danmembaca ali Imran atau surah yang lain Ruku dangan membaca tasbih Iktidal SamiAllahulimanHamidah... .
Sujud dan membaca tasbih Duduk antara 2 sujud Sujud kembali Berdiri ke rakaat kedua Rakaat kedua.
Membaca surah al Fatihah Membaca surah al Nisa atau surah yang lain Ruku dan membaca tasbih Iktidal AllahuAkbar serta membaca surah al Fatihah dan membaca surah Al Maidah atau.
surah yang lain Ruku dangan membaca tasbih Iktidal SamiAllahulimanHamidah... Sujud dan membaca tasbih Duduk antara 2 sujud .
Sujud kembali Membaca tasyahud akhir Memberi salam Disunnahkan 1 Tiada iqamah tapi cukup sekadar ucapan .
2 Sunat menyaringkan suara pada bacaanFatihah dan surah ketika solat sunat gerhanabulan dan perlahan ketika solat sunat gerhana.
3 Disunatkan mandi untuk solat gerhana sepertihendak solat Jumaat Khutbah di Solat Gerhana Setelah solat gerhana Isinya mengenai sebab terjadinya.
gerhana menjelaskan bahwagerhana adalah kekuaaan Allahanjuran bertaubat dan berbuat Salat Dalam Kekhawtiran khauf Solat khauf atau solat ketakutan ialah solat yang.
ditunaikan dalam keadaan suasana peperangan denganpihak musuh Solat Khauf boleh dilakukan dimana saja tanpa mengira masa tempat dan keadaan Boleh dilakukan sama ada secara berlari .
berjalan meniarap atau berkenderaan Rukuk dan sujud dilakukan dengan isyarat Boleh melakukan solat tanpa menghadap Perkara perkara yang membatalkan Solat1 Terbatal wudu ketika sedang solat.
2 Menjerit dan melaung sekiranya tidakdiperlukan 3 Melakukan banyak pergerakan yangtiada kaitan dengan peperangan4 Keluar darah yang banyak tidak.
menjejaskan solat di sisi mazhab Malikitetapi imam Syafie ia membatalkan solatkecuali kerana terpaksa atau darurat maka ianya dimaafkan Saf Solat Khauf.
1 Imam perlu membahagikan anggota tenterakepada dua kumpulan Sekurang kurangnyaada tiga orang dalam setiap kumpulan 2 Dua kumpulan akan membuat saf di belakangimam setiap kumpulan tersebut boleh terdiri.
dari beberapa saf Musuh Berada di Arah Qiblat perang Asfan Cara Menegerjakannya Imam akan membagikan tentara kepada dua kumpulan kumpulan yangpertama akan solat bersamanya dan kumpulan yang kedua akan.
mengawasi keadaan Imam pada permulaannya akan solat bersama kumpulan yang pertamauntuk rakaat yang pertama solatnya hanya dua rakaat di qasar Sesudah itu imam akan bangkit untuk rakaat seterusnya dan berdiri bagimenunggu kumpulan yang kedua .
Kumpulan pertama akan niat berpisah dengan imam niat mufaraqah danmenamatkan solat masing masing secara bersendirian kemudian bergerakmanggantikan tempat kumpulan kedua yang tadinya mengawasi keadaan Kumpulan yang kedua pula akan memulakan solat bersama imam yang mana imam sedang berada di rakaatnya hinggalah sampai.
ke tahiyyat akhir bagi imam Imam akan memanjangkan doa dalam tahiyyat akhir untukmenunggu kumpulan kedua menyempurnakan rakaat merekamasing masing sehingga mereka juga sampai di tahiyyat akhir danimam akan memberi salam bersama sama dengan mereka .
Kumpulan pertama akan mendapat kelebihan fadhilat takbirratul ihram bersama sama dangan imam dan kumpulan kedua pulamendapat kelebihan memberi salam bersama sama imam Musuh Bukan Dari Arah Qiblat perang Dzaturriqa Cara mengerjakannya.
Imam akan memulaikan solat dengan mengadap ke arah Qiblatbersama dengan kedua dua kumpulan Apabila tiba pada rukuk di rakaat yang pertama hanya kumpulanpertama saja yang akan turut rukuk bersama imam Kumpulan yang kedua pula terus berdiri dalam keadaan iktidal .
untuk memantau keadaan sekeliling dan menjaga pertahanan kalau kalau ada gerakan baru atau serangan dari pihak musuh Setelah imam dan bagian pertama bangkit untuk rakaat yang kedua mereka terus berdiri dalam keadaan iktidal untuk memantau danmenjaga pertahanan keadaan sekeliling .
Kumpulan kedua pula akan turun menyempurnakan rakaat pertama secarasendiri sendiri sampai mereka mendapatkan imam semula pada rakaat yang Pada rakaat ini imam akan rukuk diikuti dengan kumpulan yang kedua sajayang akan turut bersama sama dengan imam dan kumpulan yang pertama tadiakan tetap berdiri iktidal .
Apabila imam dan kumpulan yang kedua sampai ke tahiyyat akhir barulahmereka akan menyempurnakan rakaat yang kedua secara bersendirian danmendapatkan imam di tahiyyat akhir yang mana imam hendaklah menunggukumpulan pertama dengan memanjang doa Terakhir imam akan memberi salam bersama sama dengan kedua dua.
kumpulan tersebut Kumpulan kedua pula akanturunmenyempurnakanrakaatpertamasecarasendiri-sendirisampaimerekamendapatkan imam semulapadarakaat yang kedua. Padarakaatini, imam ...

Related Presentations

Solat Webs

21 Views0 Downloads

AS SUNNAH ATAU AL HADITS

20 Views0 Downloads

AS SUNNAH

30 Views1 Downloads

SUNNAH

0 Views0 Downloads

The Crucible WordPress com

40 Views0 Downloads